Jak celkově hodnotíte seminář ,,Investicí k úsporám''?

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak jste se o konání semináře dozvěděli? 


Jak hodnotíte místo konání semináře (kanceláře CAPEXUS)?

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak hodnotíte podávané občerstvení během semináře? 

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Ohodnoťte celkovou organizaci semináře:   

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak hodnotíte strukturu a výběr témat programu semináře? 

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Přispěla tato akce k Vašemu profesnímu rozvoji? 

 • Zvolit odpověď
 • Ano, určitě
 • Zatím nemohu posoudit
 • Ne, vůbec ne

Jaké informace a témata byste uvítali v programu příšítoho semináře na podobné téma?


Máte jakýkoliv návrh pro uskutečnění dalšího odborného semináře ANCČR?