Jak celkově hodnotíte 2. ročník České a slovenské konference Asociace nákupních center ČR?

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak jste se o konání konference dozvěděli? 


Jak hodnotíte místo konání konference (Anežský klášter)?

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak hodnotíte cateringové služby (oběd a coffee break) na zahradě Anežského kláštera? 

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Ohodnoťte celkovou organizaci konference:   

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak hodnotíte strukturu a výběr témat programu konference? 

 • Vybrat odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Označte prezentace programu, které se Vám líbily. Počet není omezen :-) 


Přispěla tato událost k Vašemu profesnímu rozvoji? 

 • Zvolit odpověď
 • Ano, určitě
 • Zatím nemohu posoudit
 • Ne, vůbec ne

Jaké informace a témata byste uvítali v programu příštího ročníku konference?


Vyjádřete svou celkovou spokojenost s večerní cocktail party uvnitř Anežskéhé kláštera:

 • Zvolit odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

A jak hodnotíte cateringové služby během cocktail party v Anežském klášteře?

 • Zvolit odpověď
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Máte nějaký návrh, kterým by se dal příští ročník konference ANCČR vylepšit ?