HODNOCENÍ


KONFERENCE
 

ASOCIACE NÁKUPNÍCH CENTER ČR
 

Jak celkově hodnotíte konferenci Asociace nákupních center ČR?

 • Zvolit
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak jste se o konání konference dozvěděli?


Jak jste byl/a spokojena s místem konání?
 • Zvolit
 • Ano
 • Částečně
 • Ne

Jak jste byli spokojeni s občerstvením? 

 • Zvolit
 • Ano
 • Částečně
 • Ne

Jak jste byl/a spokojena s organizací konference? 
 • Zvolit
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Jak Vám vyhovovala témata a skladba programu konference?

 • Zvolit
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Byla pro Vás účast na konferenci přísnosná?

 • Zvolit
 • Ano
 • Částečně
 • Ne

Jaký bod programu byl pro Vás nejzajímavější?


Jaké informace či témata byste uvítali v příštím ročníku konference?


Byl/a jste spokojena se společenským večerem na terase The Flow Building?

 • Zvolit
 • Ano
 • Částečně
 • Ne

A jak hodnotíte občerstvení na terase The Flow Building?

 • Zvolit
 • Výborný
 • Velmi dobrý
 • Dobrý
 • Dostatečný
 • Nedostatečný

Máte pro nás nějaké doporučení/návrhy? 

Zanechte organizátorům konference Váš vzkaz.