Asociace nákupních center ČR podporuje vládní očkovací kampaň

Nákupní centra v České republice, sdružená v Asociaci nákupních center ČR (ANCČR), se rozhodla podpořit vládní očkovací kampaň. Účast na mediální kampani za očkování je součástí strategie nákupních center za rychlejší imunizaci společnosti, návrat k normálu a minimalizaci rizika dalších lockdownů.
Na podporu očkovací kampaně poskytlo reklamní plochy do konce srpna 56 nákupních center napříč všemi regiony.

ANCČR pokračuje podporou očkovací kampaně v prezentaci maloobchodu a nákupních center jako bezpečného a zodpovědného místa, které se snaží být součástí řešení, nikoliv problému. „V uplynulých měsících maloobchod prokázal značnou dávku odolnosti, flexibility a vstřícnosti. Společně s orgány státní správy jsme se aktivně podíleli na snaze o co nejzodpovědnější rozvolňování. Příkladem je stabilně vysoká úroveň dodržování všech bezpečnostních pravidel a doporučení, ale i poskytnutí prostor pro mobilní testovací místa na parkovištích nákupních center,“ říká Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR.

Podle Kubíčka je potřeba udělat tečku za předchozími lockdowny, které měly, kromě jiných oblastí, drtivý dopad právě na segment maloobchodu. Jediným řešením je kolektivní imunita a maximální proočkovanost společnosti. „S tímto názorem souzní i naprostá většina našich členů. Bez většího váhání proto poskytlo své reklamní plochy 56 nákupních center všech úrovní a napříč regiony,“ doplňuje Kubíček. Nákupní centra se do kampaně zapojují průběžně od poloviny června a reklamní plochy poskytnou do konce prázdnin. Podle odhadované návštěvnosti má kampaň v nákupních centrech šanci oslovit až 35 milionů návštěvníků.

zdroj: ShrtCut Studio