Konference ANCČR získala významné záštity

Asociace nákupních center ČR pro nadcházející III. českou a slovenskou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2024 v Národním domě na Vinohradech v Praze, získala významné záštity od Ministerstva průmyslu a obchodu, Hospodářské komory České republiky a radního města Prahy Zdeňka Kovaříka

Tyto tři prestižní záštity potvrzují důležitost a relevanci konference, jejímž tématem je ''DRIVING HIGH PERFORMANCE'', pro český a slovenský retailový sektor. Zároveň jsou oceněním dlouhodobé práce Asociace nákupních center ČR při podpoře a rozvoji tohoto odvětví v obou zemích a střední Evropě.

„Jsme nesmírně vděční za podporu, které se nám dostalo od Hospodářské komory České republiky, Ministerstva průmyslu a obchodu a Zdeňka Kovaříka, radního města Prahy,“ uvedl Jan Kubíček, předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR. „Tyto záštity jsou pro nás nejen poctou, ale také motivací k zajištění co nejvyšší kvality a přínosu konference pro všechny účastníky.“ 

Třetí ročník konference se zaměřuje na výzvy a příležitosti, kterým čelí naše retailové prostředí. Konference s mezinárodním přesahem se stane platformou pro setkání klíčových osobností z řad skupiny odborníků z retailového oboru včetně majitelů nákupních center a retail parků, maloobchodníků, ekonomických expertů, analytiků a globálního futurologa, kteří budou diskutovat o aktuálním socioekonomickém a environmentálním vývoji.

Konference ANCČR se tímto transformuje v prestižní fórum pro mezinárodní dialog a sdílení cenných znalostí a zkušeností, které posílí vzájemné porozumění a spolupráci. 

Asociace nákupních center ČR představuje ideální příležitost pro další posilování pozice České republiky jako atraktivního partnera v oblasti mezinárodního obchodu a investic. 

Zdroj: Gabriela Pluhařová, kancelář ANCČR