Obchodní centra není třeba zavírat, na pandemii se nepodílejí

Obchodní centra patří na realitním trhu mezi nejvíce postižené současnou situací. Plně byla otevřena vždy jen na pár týdnů... nebo dokonce dní.

V naprosté většině uplynulého roku byl provoz omezen jen na vybrané, „povolené“ provozovny. Měsíčně tak obchodní centra přicházejí o desítku miliard korun na tržbách. Porovnáme-li výsledky prodejů mezi lety 2019 a 2020, jde o děsivá čísla. Předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček se proto ptá, proč je potřeba regulovat něco, co pandemii nezhoršuje. V exkluzivním rozhovoru jsme se zeptali na celkovou situaci v oblasti obchodních center v České republice.

Již rok trvající a jak se zdá stále ještě nekončící pandemie a restrikce vlády způsobily, že nákupní centra jsou – kromě některých provozoven – již téměř rok uzavřená. Jak to ovlivňuje nájemce?

Není úplně pravda, že je to rok – dva měsíce na jaře a dva na podzim minulého roku a nyní máme další dva měsíce v zimě. Nicméně ti nájemci, kteří nespadají do kategorie „nezbytný maloobchod“ – a těch je zhruba 50 až 75 % – na tom nejsou dobře. Přes kompenzace státu, které byť pomohly sektor alespoň trochu stabilizovat, u nich neexistuje žádná elementární jistota otevření, a tudíž řeší takové problémy, jako jaké zboží objednat. Zimní, jarní nebo letní? Vzhledem k tomu, že jsme dokázali, že maloobchod téměř vůbec nebo minimálně přispívá k šíření pandemie, je třeba jej za zpřísněných hygienických opatření co nejdříve otevřít.

O jak velkých ztrátách hovoříme? Liší se nějak situace v Praze od té v okolních městech?

My jsme spočítali, že se ztráty pohybují ve výši zhruba 10 mld. Kč za každý zavřený měsíc. Tudíž v součtu jde o ohromné sumy, které vzhledem k tomu, co jsem řekl před chvíli, nedávají žádný smysl a jsou velmi neefektivní.

Šly nějakým způsobem managementy obchodních center pronajímatelům na ruku, např. snížením nájmů, odkladem platby, popř. jinak?

Ano, pronajímatelé vnímají nájemce jako své partnery, byť s trochu jiným rizikem – nájemci mají pronájmy krátkodobé a střednědobé, zato pronajímatelé dlouhodobé, ale o to větší. Společně obsluhujeme zákazníky a jeden bez druhého nemůže existovat. Proto se pronajímatelé v rámci svých možností, kdy jsou sami pod tlakem dalších plateb, snažili pomoci. Jak už zapojením do programu COVID Nájemné, kdy poskytovali plošné slevy, tak i individuálními dohodami včetně splátkových kalendářů. Ale také zejména intenzivním zapojením do diskuse s vládou, která vyústila v již dříve zmíněné kompenzace. Je třeba vnímat obchodní centra jako obsáhlé odvětví s komplexními vazbami na další ekonomiku a hledat vzájemné způsoby, jak mu pomoci a udržet jej.

V tomto roce a roce příštím bylo plánováno otevření dalších velkých obchodních center. Jak situace vypadá dnes? Plány se, předpokládám, změnily?

Nejsem si vědom, že by se letos mělo otevírat v ČR nové velké nákupní centrum – trh je v tomto směru poměrně nasycený. Plány na několik nákupních center byly, jsou to však jen malé jednotky, nicméně nyní očekávám, že se tak stane v delším časovém horizontu. Nyní se spíše se jedná o modernizace a přestavby. V každém případně expanzní plány mnoha nájemců – zejména v oblasti módy – jsou zredukovány a odkládají se. Nicméně to neznamená, že neexpanduje nikdo. Je jich sice méně, ale jsou značky, které chtějí další obchody otevírat.

V čem spatřujete největší problém pro obchodní centra?

Momentálně v jejich vnímání částí vlády a odborné lékařské veřejnosti, které na obchodní centra pohlížejí jako na místa, jež je třeba zavírat kvůli šíření viru. Tento předpoklad však není správný a zjevně vychází ze špatných informací o tom, jak fungujeme. Už jsme prokázali, že jsme moderní a kontrolované prostředí, které umí zavést vysoké hygienické standardy. Na druhou stranu také, pokud je nám dána šance, zákaznici se rychle a rádi vracejí.

A jak se k celkové situaci stavíte vy osobně?

Uvědomuji si vážnost situace a snažím se být v tomto směru velmi zodpovědný. Podílím se na vytváření relevantních argumentů a doporučování takových opatření, která pomohou ochránit zdraví našich zákazníků a pracovníků, ale zároveň jim umožní, alespoň nějakým způsobem dále fungovat. Virus tu bohužel s námi ještě nějakou dobu bude a musíme se s ním naučit žít.

Jaký bude dopad pandemických opatření na nájemce a kdy si myslíte, že se situace dostane do normálu?

Někteří to asi neustojí. Zatím jich moc není, ale víme, že to bublá pod povrchem. Předpokládám, že ve druhém kvartále se budou všechny provozy postupně otevírat a druhá půlka roku bude ve standardním režimu. Klíčová bude vánoční sezona, kdy si potvrdíme, jak na tom jsme.

Zdroj: Development News
Autor: Kristina Vacková