Školení na téma ,,Odpady v OC - Jak snížit produkci odpadů a jak správně recyklovat?"

V úterý 14. května 2024 se pro členy asociace uskutečnilo odborné školení, které ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky zorganizovala Karolína Šustrová, vedoucí pracovní komise ESG ANCČR v kanceláři Unibail-Rodamco-Westfield. Zájemci o školení se mohli na školení připojit také on-line. 

Školení bylo zaměřené na problematiku cirkulární ekonomiky a odpadového hospodářství, se zaměřením na aktuální situaci v České republice. Školení poskytlo komplexní přehled o odpadové analýze, včetně detailního zkoumání produkce odpadů v obchodních centrech. Diskutovány byly také příčiny nedostatečného třídění a navržena konkrétní doporučení pro zlepšení recyklace v OC. 

Školení zahrnovalo případové studie dvou obchodních center, které odhalily velice zajímavé poznatky. Vyústěním bylo několik klíčových doporučení pro zlepšení odpadového hospodářství v nákupních centrech.

Školení se účastnilo přes 40 účastníků z řad nákupních center, retail parků a společností z oblasti facility managementu.

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné setkání.

zdroj: Gabriela Pluhařová, kancelář ANCČR