ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zvolte kategorii, do které se řadí Vaše společnost: 


STRATEGIE ESG 

Má Vaše společnost zavedenou strategii udržitelnosti? 

 • Vybrat odpověď
 • • Ano, máme komplexní a dlouhodobou strategii zahrnující environmentální, sociální i governance aspekty.
 • • V rámci udržitelnosti jsme v některých oblastech aktivní, ale komplexní strategii vypracovánu nemáme.
 • • ESG aktivitám se nevěnujeme či věnujeme jen okrajově.

Jak vnímáte roli ESG vůči Vaší společnosti?

 • Vybrat odpověď
 • Negativně
 • Spíše negativně
 • Spíše pozitivně
 • Jednoznačně pozitivně

REPORTING ESG

Vztahuje se na Vás povinnost přípravy ESG reportingu? 

 • Vybrat odpověď
 • • Již máme zavedený reporting dle CSRD.
 • • ESG Reporting dle CSRD pro nás bude závazný od 2024 (zveřejnění 2025).
 • • ESG Reporting dle CSRD pro nás bude závazný od 2025 (zveřejnění 2026).
 • • ESG reporting se nás pravděpodobně nebude týkat.

V jaké fázi přípravy ESG reportingu, resp. nefinančního reportingu se nachází Vaše společnost?    

 • Vybrat odpověď
 • • Již máme zavedený reporting dle CSRD.
 • • Aktuálně se začínáme ESG reportingem zabývat.
 • • Na ESG reporting už se déle aktivně připravujeme.
 • • ESG reporting zatím neřešíme.

PRIORITY ESG

K níže uvedeným oblastem ESG přiřaďte úroveň priority pro Vaši společnost. 

1 = Top priorita 

5 = Není prioritní 

ESG reporting 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zohlednění legislativy a regulací (taxonomie atd.) 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Certifikace a průkazy (PENB, BREEAM atd.) 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Definování ESG strategie a společnosti 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Projekty energetických úspor 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Odpadové hospodářství 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Udržitelné stavebnictví a materiály 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nakládání s vodou, biodiverzita 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zavádění principů cirkulární ekonomiky 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dopad ESG na financování, vztah s bankami

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Práce s komunitami, charitativní aktivity 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

HR aspekty (vč. diverzity, inkluze, edukace) 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Marketing, image, PR v oblasti udržitelnosti 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Spolupráce s partnery (nájemci, dodavateli) na ESG tématech 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Jiné - uveďte další aktivity, které považujete za prioritní: 


OČEKÁVÁNÍ OD ESG KOMISE ANCČR

K níže uvedeným oblastem ESG přiřaďte úroveň priority, dle které by se podle Vás měla ESG KOMISE ANCČR věnovat jednotlivým tématům.

1 = Top priorita 

5 = Není prioritní

 

ESG legislativa ve stavebnictví - monitoring 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ESG legislativa v provozu budov - monitoring 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ESG legislativa v retailu - monitoring 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Sdílení Best practices - provoz, projekty

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lobbingové aktivity - podpora projektů pro snižování energetické náročnosti budov (úspory energií, fotovoltaika atd.) 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lobbingové aktivity - lokální znění a zpracování legislativy EU

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ESG reporting - best practices a metodologie 

 • Vybrat prioritu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Máte nějaký návrh, který považujete za prioritní pro práci komise?